• Code:1344
 • ชื่อทัวร์: HC-TW003 Hello Kitty Taiwan 4วัน 3คืน TG
 • ไต้หวัน–เถาหยวน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง–ซื่อหลินไนท์มาเก็ต–อาบน้ำแร่-เหย่หลิ่ว- พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป101-วัดจงไถฉานซื่อ–หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ–ไทจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-วัดเหวินอู่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  Share This
 • 29,900
  • 5 ก.พ. 58
  • 24
  • 12 มี.ค. 58
  • 26
  • 26 มี.ค. 58
  • 26
 • 542
 • Code:4049
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน CI
 • • นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป 101
  Share This
 • 34,900
  • 28 ม.ค. 58
  • ปิดการขาย
  • 11 ก.พ. 58
  • 21
  • 25 ก.พ. 58
  • 20
  • 4 มี.ค. 58
  • 22
  • 4 มี.ค. 58
  • 22
  • 11 มี.ค. 58
  • 20
  • 25 มี.ค. 58
  • 19
 • 1123
 • Code:4549
 • ชื่อทัวร์: GO-ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน CI
 • • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า • ขึ้นตึกไทเป101 • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
  Share This
 • 34,900
  • 28 ม.ค. 58
  • ปิดการขาย
  • 11 ก.พ. 58
  • 23
  • 11 มี.ค. 58
  • 21
  • 25 มี.ค. 58
  • 18
  • 4 มี.ค. 61
  • 21
 • 844
 • Code:1243
 • ชื่อทัวร์: GO-TPE CI007 ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน5คืน CI
 • • เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด • อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  Share This
 • 38,900
  • 28 ม.ค. 58
  • ปิดการขาย
  • 25 ก.พ. 58
  • 20
  • 4 มี.ค. 58
  • 19
 • 1099

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์