รายการทัวร์ที่ยืนยันออกเดินทางแน่นอน

รายการทัวร์ที่การันตีออกเดินทางแน่นอน สำหรับทริปที่มีลูกค้าจองเกือบเต็ม หรือทริปขายดี หรือทริปสำหรับวันหยุดพิเศษ หรือทริปโปรโมชั่น !!! ไม่อยากพลาดจองเลย*****

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นพบจำนวนโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน 15 รายการ

SH-ใต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน2คืน XW

รหัสทัวร์: 8099 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 16,900 บาท
ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-ใต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8095 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 17,999 บาท
ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–จิ่วเฟิน–ไทเป–ซื่อหลินไนท์-มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-ใต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8097 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 19,999 บาท
ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–จิ่วเฟิน–ไทเป–ซื่อหลินไนท์-มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-ใต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8098 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 25,999 บาท
ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–จิ่วเฟิน–ไทเป–ซื่อหลินไนท์-มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน..รายละเอียด

GO-ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน 5 วัน 4 คืน CI

รหัสทัวร์: 7571 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 34,900 บาท
หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ-แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่–วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ– พิพิธภัณฑ์กู้กง–อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ..รายละเอียด

GO-Taiwan Ah Li San ไต้หวัน อุทยานสุริยัน จันทรา 5D4N CI

รหัสทัวร์: 7693 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 34,900 บาท
ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ-แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน–ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน-ขึ้นตึกไทเป 101 ..รายละเอียด

GO-Taiwan อุทยานทาโรโกะ 5วัน4คืน CI

รหัสทัวร์: 8413 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 35,900 บาท
ไทเป–อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน-อุทยานฯ ทาโรโกะ-ขึ้นตึกไทเป 101–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติง-หนานโถว–หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า–กระเช้าพาโนราม่า-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่..รายละเอียด

GO-Taiwan Ah Li San -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน TG

รหัสทัวร์: 7696 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 36,900 บาท
ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ–แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อุทยานเย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ..รายละเอียด

คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน