• Code:6041
 • ชื่อทัวร์: FJ Taiwan Super Hit 4D3N By CI
 • ไทเป–เมืองไถจง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-แช่น้ำแร่ 5 ดาว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-หมู่บ้าน 9 เผ่า+กระเช้า-ชิมชาอู่หลง-ศูนย์ปะการังแดง-ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101
  Share This
 • 28,900
  • 24 เม.ย. 57
  • ปิดการขาย
 • 135
 • Code:6384
 • ชื่อทัวร์: GO-TPE-CI001ไต้หวัน 4D3N By CI
 • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย–ตึกไทเป101–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติง–ไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถัง-ทำพายสับปะรด–พิพิธภัณฑ์เหมืองทอง–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  Share This
 • 29,900
  • 10 พ.ค. 57
  • 17
 • 65
 • Code:6382
 • ชื่อทัวร์: SH-ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N By CI
 • ไทเป–พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เจียวซี-แช่น้ำแร่-นั่งรถไฟ-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติชาติทาโรโกะ-พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ-อี๋หลัน-เย๋หลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ไทเป-ตึกไทเป101-วัดจงไถฉันซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  Share This
 • 33,900
  • 11 พ.ค. 57
  • 21
  • 16 พ.ค. 57
  • 21
  • 18 พ.ค. 57
  • 22
  • 23 พ.ค. 57
  • 22
  • 25 พ.ค. 57
  • 23
 • 57
 • Code:6385
 • ชื่อทัวร์: GO-TPE-CI002-1ไต้หวัน-Sun moon 5D4N By CI
 • ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติง-ไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่–หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า–กระเช้าพาโนราม่า-แช่น้ำแร่-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101-โมจิ DIY
  Share This
 • 34,900
  • 21 พ.ค. 57
  • 23
 • 37
 • Code:6387
 • ชื่อทัวร์: GO-TPE-CI002ไต้หวัน-Sun moon 5D4N By CI
 • ไทเป–ถนนคนเดินตั้นสุ่ย–ตึกไทเป101–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่–หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า–กระเช้าพาโนราม่า–แช่น้ำแร่-วัดจงไถฉานซื่อ–หมู่บ้านปิศาจ-ทำโมจิ
  Share This
 • 35,900
  • 10 พ.ค. 57
  • 18
  • 31 พ.ค. 57
  • 19
 • 43
 • Code:6390
 • ชื่อทัวร์: GO-TPE-CI003 ไต้หวัน-ALISHAN 5D4N By CI
 • ไทเป–หนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ–แช่น้ำแร่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่–วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–ตึกไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  Share This
 • 36,900
  • 10 พ.ค. 57
  • 18
  • 31 พ.ค. 57
  • 18
 • 42
 • Code:6391
 • ชื่อทัวร์: GO-TPE-CI007 ไต้หวัน-3 อุทยาน 6D5N By CI
 • ไทเป–พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟสู่–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–โรงงานหินอ่อน–ชมการแสดงของชนเผ่า–ไท่หย่าจู๋-อุทยานเย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–ไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-วัดจงไถฉานซื่อ–ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  Share This
 • 38,900
  • 9 พ.ค. 57
  • 18
 • 36

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิค ของ บริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เว็บไซต์เครือข่าย

ลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.)(เสาร์ 08.30-13.00 น.) โทร โทรจองทัวร์+66-2374-8866, ส่งแฟกซ์จองทัวร์+662-732-9901  มือถือติดต่อจองโรงแรม จองทัวร์08-1989-4061(โรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน) 08-5155-0837(ทัวร์)