• Code:6627
 • ชื่อทัวร์: SH-ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N BY CI
 • ไทเป-ไทจง-สวนดอกไม้ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวินหวู่-D.I.Y.พายสัปปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”-ตึกไทเป 101
  Share This
 • 25,555
  • 17 ก.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 24 ก.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 31 ก.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 7 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 14 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 21 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 28 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 125
 • Code:6628
 • ชื่อทัวร์: SH-ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เกาสง 5D4N BY CI
 • เมืองไทเป-ไทจง-สวนดอกไม้ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวินหวู่-เมืองเกาสง-E-DA OUTLET-เกาสง-วัดโฝวกวงซัน-หมู่บ้านปีศาจญี่ปุ่น-ไทเป-D.I.Y.พายสัปปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซันซื่อ
  Share This
 • 28,900
  • 19 ก.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 26 ก.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 2 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 16 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
  • 23 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 107
 • Code:3087
 • ชื่อทัวร์: SPRไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-สุริยันจันทรา 5 วัน CI
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ - นั่งรถไฟหัวจรวด - อาบน้ำแร่เจียวซี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิพิธภัณฑ์ไม้สัก - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ “ กู้กง ” – ล่องเรือชมปลาวาฬ ปลาโลมา – ตึกไทเป 101- ช้อปปิ้งย่านดัง ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ตเฟิงเจี่ย
  Share This
 • 34,900
  • 8 ส.ค. 57
  • ปิดการขาย
 • 1181

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์