รายการทัวร์ที่ยืนยันออกเดินทางแน่นอน

รายการทัวร์ที่การันตีออกเดินทางแน่นอน สำหรับทริปที่มีลูกค้าจองเกือบเต็ม หรือทริปขายดี หรือทริปสำหรับวันหยุดพิเศษ หรือทริปโปรโมชั่น !!! ไม่อยากพลาดจองเลย*****

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นพบจำนวนโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน 10 รายการ

SH-ใต้หวัน Cherry Bloossom 4วัน2คืน ZV

รหัสทัวร์: 8419 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 16,900 บาท
อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-เมืองไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองผูหลี่-วัดเหวินหวู่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า-กรุงไทเป-DUTY FREE-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน ..รายละเอียด

SH-ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเสสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8905 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 17,888 บาท
ไทเป–ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป 101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซีเหมินนติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-ใต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8095 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 17,999 บาท
ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–จิ่วเฟิน–ไทเป–ซื่อหลินไนท์-มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-Taiwan Cherry Blossom 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8421 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 17,999 บาท
วัดเหวินหวู่-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า–กระเช้าลอยฟ้า–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–เย๋หลิ่ว–จิ่วเฟิน–DUTY FREE-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวัง-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-Taiwan Cherry Blossom 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8420 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 18,499 บาท
วัดเหวินหวู่-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า–กระเช้าลอยฟ้า–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–เย๋หลิ่ว–จิ่วเฟิน–DUTY FREE-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวัง-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง–เถาหยวน ..รายละเอียด

SH-ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเสสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 8904 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 18,888 บาท
ไทเป–ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป 101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซีเหมินนติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเสสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน XW

รหัสทัวร์: 8907 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 20,888 บาท
ไทเป–ผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เย๋หลิ่ว–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป 101-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซีเหมินนติง–เถาหยวน..รายละเอียด

SH-อาหลี่ซาน Cherry Blossom 6วัน4คืน ZV

รหัสทัวร์: 8511 หมวดหมู่: ทัวร์ไต้หวัน
ราคาท่านละ 25,900 บาท
เมืองผูหลี่–วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง–ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซันซื่อ-ซีเหมินติง-DUTY FREE-เย๋หลิ่ว..รายละเอียด

คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน