จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ 8 สิ่งที่ต้องรู้

จัดกรุ๊ปทัวร์ จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ เพื่อการเดินทางของท่านจะด้วยโอกาสใดๆ ก็ตาม เป็นหมู่คณะ หน่วยงาน องค์กรธุรกิจเอกชน ซึ่งเรามักเรียกกันว่า “ทัวร์เหมา” หากท่ านได้รับการจัดสรร การออกแบบให้ตรงความต้องการมากที่สุด หรือมีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งจะมีองค์ประกอบของเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน “ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล” ได้สรุปเป็นหัวข้อดังนี้

ปัจจัยที่สำคัญ จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ

ทัวร์เหมาหมู่คณะ กรุ๊ปบริษัทเธียรสุรัตน์ มหาชน
 • การให้ข้อมูลความต้องการกับบริษัทฯ น้อยเกินไปทำให้บริษัททัวร์ทำงานไม่ประสพผลสำเร็จ
 • การระบุงบประมาณที่มีอยู่ทำให้การทำงานได้ข้อสรุปได้รวดเร็วขึ้นบางครั้งลูกค้าไม่อยากบอกต้นทุนที่มีอยู่ เพราะคิดว่าบริษัททัวร์จะบวกกำไรมากเกิน แต่แท้ที่จริงไม่ใช่อย่างที่คิด ซึ่งจะช่วยให้การทำงานให้ได้ง่ายขึ้นและตรงความต้องการที่สุด
 • การคำนึงเฉพาะราคาถูกอย่างเดียว อาจนำมาสู่การถูกหลอกลวง ของบางเอเยนต์ที่เสนองานคุมเครือเพื่อให้ท่านได้ตกลงเซนต์สัญญา
 • การขอให้เอเยนต์ทัวร์เข้ามาประกวดราคาไม่ควรมากเกินไปจนทำให้แนวทางเลือกมากเกินเหตุ ควรมีไม่เกิน 3 บริษัทฯ
 • การเลือกโปรแกรมทัวร์ที่จะเดินทางควรมีรายการอยู่ในใจไว้ก่อนด้วย หรือขอตัวอย่างโปรแกรมจากเอเยนต์มาก่อนเป็นแนวทาง และรีบสรุปให้เอเยนต์เข้ามาประกวดราคา ไม่ควรให้เอเยนต์เสนอโปรแกรมหลายๆโปรแกรม ซึ่งจะทำให้เอเยนต์ทำงานไม่มีเป้าหมาย
 • ไม่ควรให้เวลาเอเยนต์ทำโปรแกรม พร้อมเสนอราคา อย่างรีบเร่ง เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ขอเช้านี้บ่ายจะเอาราคาเลย บางประเทศต้องรอการตอบกลับของราคาต้นทุนที่แท้จริงจาก Land Operator และราคาตั๋วจากสายการบิน ไม่มีราคาที่แน่นอนต้องขอการแบบ case by case ถึงจะได้ราคาที่แท้จริง ยกตัวอย่าง ตั๋วหมู่คณะของสายการบินไทย เดี๋ยวนี้ต้องมีการประมูลราคาตั๋วกัน หากเอเยนต์ใดให้ราคาสูงก็จะได้ไป หากมีหลายเอเยนต์ร้องขอเข้ามามากก็ยิ่งได้ราคาต้นทุนสูง และต้องรอเวลายืนยันนานกว่าจะได้ และเมื่อได้ที่นั่งแล้วต้องวางมัดจำภายใน 2-3 วัน ถามว่ามีลูกค้ารายไหนจะสรุป หรือเซนต์สัญญากับบริษัททัวร์ได้บ้างในระยะ 2-3 วัน
 • ราคาทัวร์ที่จะสูงหรือต่ำ เกิดจากต้นทุนของ สายการบิน โรงแรม อาหาร จำนวนคนผู้เดินทางในคณะ ค่าวีซ่า ค่าประกันเดินทาง เวลาในการดำเนินการ และการบวกกำไรหรือค่าบริการของบริษัท ทัวร์
  • สายการบินที่ใช้
  • เที่ยวบินที่ใช้ อาทิเช่น เที่ยวบินที่คนบินน้อยบินไปถึงเย็นเข้าที่พักเลยวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเสียไป 1 วัน ตั๋วราคาประหยัด เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนวัน ห้ามเปลี่ยนชื่อ หากไม่ใช้ไม่มีคืนเงิน ต้องบินพร้อมกันทั้งคณะแยกไม่ได้ เป็นต้น
  • โรงแรมที่ใช้ (บางเอเยนต์ไม่แจ้งชื่อโรงแรม แค่ระบุว่า 3 ,4, 5 ดาวเท่านั้นเป็นกลลวง)
  • อาหารที่จัดให้ควรระบุอย่างน้อย อาทิเช่น อาหารภัตตาคารจีน ภัตตาคารไทย ภัตตาคารพื้นเมือง หรือภัตตาคารในโรงแรม
  • จำนวนผู้เดินทาง หากไม่ถึง 10 ท่าน ราคาตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าหมู่คณะ(10 ท่านขึ้นไป) และต้นทุนเฉลี่ยค่ารถ ค่าทัวร์ลีดเดอร์ จะสูงขึ้น หากจำนวนคนที่ หรือจำนวนที่นั่ง ขนาดจุได้เต็มจำนวนที่นั่งในรถก็จะให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง
  • การบวกกำไรของบริษัทฯ

ราคา จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ

Bawa Trip ทัวร์เหมาหมู่คณะ

ราคาทัวร์ที่จะสูงหรือต่ำ เกิดจากปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเพราะนี้คือต้นทุนที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ที่จะทำให้ราคาสูงหรือต่ำ

 • สายการบินที่ใช้
 • เที่ยวบินที่ใช้ อาทิเช่น เที่ยวบินที่คนบินน้อยบินไปถึงเย็นเข้าที่พักเลยวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเสียไป 1 วัน ตั๋วราคาประหยัด เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนวัน ห้ามเปลี่ยนชื่อ หากไม่ใช้ไม่มีคืนเงิน ต้องบินพร้อมกันทั้งคณะแยกไม่ได้ เป็นต้น
 • โรงแรมที่ใช้ (บางเอเยนต์ไม่แจ้งชื่อโรงแรม แค่ระบุว่า 3 ,4, 5 ดาวเท่านั้นเป็นกลลวง)
 • อาหารที่จัดให้ควรระบุอย่างน้อย อาทิเช่น อาหารภัตตาคารจีน ภัตตาคารไทย ภัตตาคารพื้นเมือง หรือภัตตาคารในโรงแรม
 • จำนวนผู้เดินทาง หากไม่ถึง 10 ท่าน ราคาตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าหมู่คณะ(10 ท่านขึ้นไป) และต้นทุนเฉลี่ยค่ารถ ค่าทัวร์ลีดเดอร์ จะสูงขึ้น หากจำนวนคนที่ หรือจำนวนที่นั่ง ขนาดจุได้เต็มจำนวนที่นั่งในรถก็จะให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย บางประเทศไม่ต้องขอวีซ่า (โดยส่วนใหญ่ในแถบเอเซีย) และหลายๆ ประเทศ อย่างเช่นยุโรป คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าเสียก่อน
 • ประกันภัยการเดินทาง เป็นสิ่งที่จำเป็นไปแล้วสำหรับนักเดินทางมืออาชีพ ที่ยอมซื้อเพื่อความปลอดภัยและการรับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุที่เราไม่สามารถคาดการได้ แม้กระทั่งการล่าช้าของสายการบิน การสูญหายของทรัพย์สิน การเจ็บป่วย ตลอดจนการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • เวลาในการเตรียมตัว จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ คนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์การเดินทางไม่ค่อยมาก หรือคณะที่เกิดจากการรวมตัวกันล่าช้า กว่าจะสรุปการเดินทางได้ ก็เหลือเวลาน้อย สำหรับการดำเนินการ ผลที่นำมาซึ่งทำให้ราคาทุกอย่างสูงขึ้น เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจ อาทิเช่น ราคาตั๋วเครื่องยิ่งเหลือน้อยยิ่งราคาแพง ราคาที่พักก็เช่นเดียวกัน เมื่อเวลาเหลือน้อยโรงแรมที่เราตั้งใจอยากจะพักก็ทะยอยเต็ม เป็นต้น
 • การบวกกำไรของบริษัทฯ ขึ้นเป็นปัจจัยที่เราต้องคำนึงด้วย

จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ เมื่อมีเวลาน้อยอะไรจะเกิดขึ้น

อย่างที่กว่าไปเบื้องต้นนั่นแหละครับ การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม การมีเวลาน้อยให้ บริษัททัวร์ดำเนินการ หรือดำเนินการเอง สิ่งที่ตามมาที่จะทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนดังนี้

 • ราคาตั๋วเครื่องบิน “ยิ่งใกล้เวลา ยิ่งแพง” เป็นหลักธรรมชาติของการแผนการขายของสายการบินในแต่ละเที่ยว จะมีการแบ่งโซนราคาและจำนวนที่นั่ง อาทิเช่น Economy จำนวน 60% , Business Class 20%, First Class 5-10% ส่วนที่เหลือกันเอาไว้สำหรับแขก VIP เป็นต้น อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่แตะละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบินแต่ละชั้น ก็ยังแบ่งการขายออกแยกย่อยออกไปอีก ตามเงื่อนไขและข้อตกลาง เช่น
  • ชั้น Saver ก็ถูกสุดไป ยกเลิกไม่ได้ เปลี่ยนแปลงต้องเสียค่าธรรมเนียม ขอคืนเงินไม่ได้กรณีไม่ได้เดินทาง หรือเดินทางบางส่วน ตลอดจน ไม่ได้สิทธิ์สะสมไมล์ เป็นต้น
  • ชั้น Semi-Flex ชั้นนี้กึ่งๆ ยืดหยุ่น ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ แต่ราคาจะสูงขึ้นกว่าชั้นแรก โดยมักจะให้สิทธิ์เพิ่ม เช่น ได้น้ำหนักกระเป๋่าโหลดสูงขึ้น, เปลี่ยนแปลงแก้ไข ฟรี, ระบุที่นั่งได้ หรือเลือกที่นั่งดีๆ แถวต้นๆของ Economy, สามารถขอคืนเงินได้ Refund (อาจจะมีค่าธรรมเนียม), สะสมไมล์ได้ 50-100% เป็นต้น
  • ชั้น Flexy เป็นไปตามความหมาย คือ อะไรก็ยืดหยุ่นได้ หากยอมเลือกที่จะจ่ายแพงขึ้น ไม่ว่า น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม ได้ขึ้นเครื่องก่อน สะสมไมล์ได้เต็ม เลือกที่นั่งก่อน เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ฟรีค่าธรรมเนียม หรือโปรอื่นๆ แล้วลูกเล่นของแต่ละสายการบิน เป็นต้น
 • ที่พักโรงแรม เมื่อถึงเวลาใกล้เข้ามา ห้องพักของโรงแรมส่วนใหญ่จะประเภทห้อง(Room Type)หลากหลายราคา ตัวอย่าง Standard, Superior, Deluxe, Sea View, Mountain View, Lake View, Luxury อื่นๆ อีกมากมาย ส่วนใหญ่ห้องพักที่ราคาต่ำๆ ก็มักจะเต็มก่อนเพื่อน แต่ก็ไม่ใช่จะหมดโอกาส บางกรณีหรือบางโรงแรม ที่รับคณะทัวร์ก็นำเสนอราคาเดียว โดยได้สิทธิ์พักห้องหลายๆ ประเภท ซึ่งก็เป็นสิ่งดีทีเดียว แต่ก็หายากนะครับ โดยเฉพาะให้ยุโรป โรงแรมจะสู้แถบบ้านเราไม่ได้เลย เพราะการสร้างห้องพักมักจะมีความแตกต่างก็มาก ก็เลยทำให้ห้องพักจึงมีราคาแตกต่างกันไป
 • การทำวีซ่าท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้ลูกเล่นของสถานฑูต มีการทำแผนการตลาดเพื่อดึงเงินในกระเป๋าจากนักท่องเที่ยว มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบนาทีสุดท้าย Last Minute หากคุณต้องการวีซ่าเร็วขึ้น จะมีการบวกราคาเร่งด่วน ซึ่งบางสถานฑูตเก็บเพิ่มสูงกว่า 3000 บาท บางที่มีบริการแบ่งคลาส VIP กันเลยที่เดียว หากคุณมีเงินคุณยอมซื้อความสะดวกสบาย ซื้อเวลาได้เร็วขึ้น
 • ประกันการเดินทาง โดยมาตราฐาน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกบังคับตาม พรบ.การท่องเที่ยว ที่กำหนดให้ต้องมีการซื้อประกันการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทุกคนขั้นต่ำตามกำหนด ตลอดจนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะมีบังคับให้ซื้อประกันการเดินทางก่อนการยื่นวีซ่าด้วยซ้ำ โดยส่วนใหญ่เลยนะครับ แต่บางประเทศก็ไม่บังคับ ซึ่งอันนี้ เราขอแนะนำเลยนะว่าต้องซื้อนะครับ บางคนเป็นนักท่องเที่ยวมืออาชีพ ยอมจ่ายแพงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้กรมธรรม์คุ้มครองมากขึ้น เป็นสิ่งที่ขอแนะนำครับ แต่ก็เป็นต้นทุนของการเดินทาง

จำนวนคนเดินทางมีผล ในการจัดทัวร์หรือไม่?

เราลองมาทำความเข้าใจกันเสียว่า เมื่อรถคันนึงนั่งได้ 4 คน แต่เรานั่งคนเดียว ยังงัยแล้วค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ก็เท่ากัน ทุนเท่ากัน ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม หรือการ จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ ว่าด้วยจำนวนคนเดินทางก็มีผลเฉลี่ยราคาต้นทุนของรถ หรือยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถตู้ 10 ที่นั่ง รถแวน 15-18 ที่นั่ง รถบัส 32 รถบัส 45-50 ที่นั่ง ซึ่งทำให้ทุกคนต้องมาเฉลี่ยหารเป็นตัวเลขต้นทุนยานพาหนะ ที่สำคัญ “หากนั่งเต็ม หารแล้วต้นทุนต่ำ” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ณ สถานะการณ์ตอนนั้นมีรถประเภทไหนเหลืออยู่อีกด้วย บางทีอาจต้องจำเป็นใช้รถที่ใหญ่กว่าคณะ เพราะกระเป๋าเดินทางเยอะโดยเฉพาะในฤดูหนาว ขนเสื้อกันหนาวกันไปเยอะ หรือไม่ก็บรรดา นักถ่ายรูป เซลฟี่ มักมีชุดสวยๆ เพื่อถ่ายรูป กระเป๋าก็จะเยอะไปด้วย เป็นต้น

ค่าเงินบาท มีผลต่อราคาหรือไม่?

ค่าเงินบาทมีผลต่อ ทัวร์เหมาหมู่คณะ
เครดิตภาพจาก Cashury

สิ่งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสบการณ์รู้ดี อัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนแน่นอน เพราะเรากำลังจ่ายเงินในต่างประเทศ แต่ในประเทศไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ สถานะการณ์ของฤดูการใช้งานของคนไทยก็มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เช่น ช่วง Long Weekend สงกรานต์ คนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศจำนวนสูงที่สุดของปี ดีมานด์การใช้เงินสกุลต่างประเทศก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับได้เช่นกัน

แต่องค์รวมคือ สภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบันของประเทศที่ทำให้ค่าเงินบาทของเรา สูงหรือต่ำ ซึ่งทำให้เราต้องจ่ายเงินบาทสูงขึ้น ในคณะต้นทุนในการจ่ายเงินสกุลต่างประเทศยังคงที่ ซึ่งการเสนอราคาทัวร์จำเป็นต้องการันตีอิงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เลย มิฉะนั้นแล้วราคาเปลี่ยนทำให้กำไรทัวร์สูญหายก็เป็นได้

ใครบอกว่า น้ำมันแพง ราคาทุนจัดทัวร์เหมาหมู่คณะ ไม่มีผลกระทบ

ค่าน้ำมัน มีผลต่อ ทัวร์เหมาหมู่คณะ

มีผลแน่นอนเลยเชียว ไม่ว่าค่ารถ ค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีการวางกฏระเบียบไว้เลยว่าราคาตั๋วเครื่องสามารถขึ้นได้โดยไม่ผิดข้อตกลง ด้วยสถานะการณ์น้ำมันสูงขึ้น ค่าภาษีน้ำมันนั้นเอง ที่กล่าวมานี้อาจทำให้หลายคนกังวล เลยไม่อยากเที่ยวในช่วงน้ำมันแพง หรือบางคนอาจจะไม่สนใจเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

เลือกประเทศที่ไป ก็ทำให้ราคาทัวร์สูงหรือต่ำได้

สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์เหมาหมู่คณะ

ทำไมถึงยกเรื่องนี้มาอธิบายกันนะครับ ในประเทศต่างๆ มีค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่าย ที่ต่างกัน ก็ทำให้ทุนราคาทัวร์ต่างกันไปด้วย เช่น ในสวิตเซอร์แลนด์ สูงกว่าเมื่อเทียบกับ อิตาลี หรือในอังกฤษสูงกว่าในยุโรป ในหลายๆประเทศ

ซึ่งรวมไปถึงเรื่องต้นทุนน้ำมันของรถเดินทาง ซึ่งต้องเติมน้ำมันแพงขึ้น เพราะบางประเทศราคาน้ำมันแตกต่างกันมาก หากการเดินทางเที่ยวเชื่อมโยงหลายๆ ประเทศ รถยนต์ก็สามารถวางแผนการเติมน้ำมันรถถูกลงได้ แต่หากเราถูกบังคับให้อยู่ในประเทศนั้นทั้งหมด ต้นทุนน้ำมันรถก็จบลงที่ประเทศนั้นๆไป

เที่ยววันธรรมดา กับเที่ยววันหยุดเทศกาลนกขัตฤกษ์ มีผลไหม?

Songkran Festival, Thailand ทัวร์เหมาหมู่คณะ

หลังจากทำงานกันมาอย่างยาวนาน 365 วัน การหยุดพักผ่อน เติมพลังงานให้กับตัวเอง มีหลายโอกาสที่คนเดินทางมักจะเลือก โดยส่วนใหญ่การเที่ยวมีหลายกลุ่ม หลายองค์กร เช่น กลุ่มพนักงาน กลุ่มราชการ กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครับ กลุ่มวัยเกษียร ซึ่งใช้ช่วงเวลาเดินทางต่างกัน ด้วยข้อบังคับวันหยุดการทำงาน บางคณะไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ ก็ดชคดีไปสามารถหลีกเลี่ยงวันหยุดเทศกาล ซึ่งมีผลตามมาต่อการเที่ยวของหมู่คณะ จะขอกล่าวไว้เป็นเบื้องต้น ดังนี้

 • เที่ยวช่วงเทศกาล ทุกอย่างแพงกว่าแน่ เทียบกับช่วงอื่น
 • ช่วงสงกรานต์ คนเที่ยวเยอะ ราคสูงเยอะ
 • เที่ยวเทศกาลของคนไทย ไปเที่ยวก็เจอะแต่คนไทย
 • คิวรอเข้าชมสถานที่ต่างๆ รอนานขึ้น
 • ที่กินที่พัก หนาแน่น และอาจจะต้อง เปลี่ยนไปพักหรือกินที่อื่น นอกเหนือจากที่เดิมๆ ที่ดีกว่า
 • การขอวีซ่าท่องเที่ยว ยิ่งยากในการจัดการ

ที่กล่าวมานี้ เฉพาะเทศกาลวันหยุดของคนนะครับ สิ่งที่พึงระวังด้วยคือเทศกาลของจุดหมายปลายทางที่เราจะไปด้วย อาจจเจอ งานเทศกาล การเอ็กโป หรือวันหยุดของเขาด้วย มีผลต่อปริมาณการจราจรของคนในพื้นที่ และต้นทุนของทัวร์ด้วย

สรุปผลสิ่งที่ควรรู้ในการจัดทัวร์เหมาหมู่คณะ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้มีผลต่อต้นทุนของราคาค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวหมู่คณะของท่าน ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ โดยอาจจะซ่อนอยู่ในปัจจุบัน หรืออานาคตก็ได้ ขอให้ท่านใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวพิจารณาไว้เป็นเบื้องต้น อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชม อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จำนวนของผู้เดินทาง เวลาในการเตรียมการ การเที่ยวช่วงเทศกาล

ติดต่อ แผนกทัวร์เหมาสายด่วน 089-202-6420 (มนัส), 081-555-1497(พรรณี) หรือ คลิกส่งข้อความ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น.