ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) หรือเรียกให้ชัดเจนเต็มๆก็คือ การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือ TA) ไม่รู้เหตุผลจริงๆ ทำไมไม่พูดชื่อประกันให้เต็มๆ หรือไม่อยากเอาคำว่า “ภัยและอุบัติเหตุ” มาใส่ให้ไม่เป็นงมงคล น่ากลัว นักเดินทางส่วนใหญ่จะรู้จักกันดี เวลาจะออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง โดยเฉพาะเมื่อคิดจะเดินทางต่างประเทศ ด้วยจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม “ประกัน” เป็นสิ่งจำเป็นที่แค่ไหน ที่จะต้องมีไว้ ซึ่งผู้ซื้อประกันมักจะคิดพิจารณาด้วยเหตุผลหลากหลายประการแล้วแต่ละคน แต่ที่แน่ๆ พรบ.การท่องเที่ยวประเทศไทย มีกำหนดเป็นข้อบังคับ ให้ผู้ประกอบการ บริษัทฯท่องเที่ยว ต้องมีการซื้อประกันภัยขั้นพื้นฐานไว้ให้กับลูกค้า เป็นการคุ้มครองค่าเสียหายแทนตัวเรา ลูกค้า นักท่องเที่ยว และของบริษัททัวร์

ประกันการเดินทาง ใช้ยื่นวีซ่า

ทั้งนี้สถานทูตต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป มักจะกำหนดเป็นข้อบังคับเลยว่า เวลายื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว จะต้องซื้อประกันภัยไว้ ขั้นต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)ต่อการขอวีซ่าแต่ละครั้ง และต้องเป็นบริษัทฯที่ สถานทูตทั่วโลก ให้การรับรอง อาทิเช่น MSIG , AXA

 “ประกันการเดินทาง จำเป็นหรือสำคัญแค่ไหน และทำไมถึงควรซื้อเมื่อเดินทางต่างประเทศ?” เป็นคำถามเบสิค คนทั่วไปมักถามกันบ่อยๆ

เลือกอ่านหัวข้อ

การประกันการเดินทาง คืออะไร จำเป็นแค่ไหน? เมื่อไปเที่ยว

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น

คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 14 มกราคม 2560 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา เป็นต้น

ประกันการเดินทาง จำเป็นต้องซื้อไหม?

เป็นหลักความคุ้มครองที่จะคอยช่วยเหลือและดูแลปัญหาที่ไม่คาดคิดในช่วงระหว่างการเดินทางนั่นเอง ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งการรักษาจากความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมถึงค่าชดเชยเมื่อเจอปัญหาตามกรณีต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และถ้าถามต่อว่าประกันการเดินทางจำเป็นไหม ? หรือควรซื้อไหม? คงต้องบอกว่าการมีไว้ช่วยให้อุ่นใจ ลดความเสี่ยง และคลายความกังวลได้ รวมถึงยังช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนั่นเอง

ประกันการเดินทาง ท่องเที่ยวง่ายๆ

      ซึ่งจะมีเหตุการณ์ไหนบ้าง? ที่ควรซื้อ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ว่าเพราะอะไรเราจึงควรมีประกันทุกครั้งที่ต้องออกเดินทาง เลยขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีเหตุผลที่ควรมีประกันติดตัว มาให้ท่านประกอบการพิจารณา กันดีกว่า

5 เหตุผลทำไมต้องซื้อมีประกันการเดินทางต่างประเทศ จำเป็นแค่ไหน ?

1.ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ

ลดอัตราเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวในสไตล์นักเดินทางขาลุย แอดเวนเจอร์ แคมป์ปิงค์ นักเที่ยวแบบชิลล์ ๆ นักเที่ยวขาช็อปปิ้งค์ มีโอกาสเสี่ยงประสบอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้น ประกันการเดินทางจึงสำคัญมาก โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้นถือได้ว่าแพงมากถ้าเทียบกับค่ารักษาในประเทศไทย รวมถึงการเข้าถึงการรักษาที่อาจจะยุ่งยากกว่าแบบที่หลายๆ คนคิด ซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดคิดล้มป่วยกระทันหันขึ้นมา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารักษา ซึ่งมีจ่ายอย่างแพงแน่นอน ถ้าเรามีประกันไว้อุ่นใจไปได้เลย

ประกันเดินทาง ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ บาดเจ็บ

2.เดินทางไปสถานที่ที่ห่างไกลเมือง หรือเส้นทางลำบาก

สถานที่ที่เดินทางไป มีบริการในด้านการแพทย์ที่อาจจะไม่พร้อมเท่าที่ควร ซึ่งหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา เราก็อาจจะมั่นใจไม่ได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีพอหรือไม่ จึงทำให้ประกันการเดินทางต่างประเทศที่มี บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ กลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาทันที เพราะหากเราป่วยขึ้นมาจริงๆ ต้องมั่นใจได้ว่าจะสามารถพาตัวเราเองกลับไปรักษาตัวในที่อื่นที่พร้อมกว่าได้ ด้วยบริการเสริมพิเศษที่เราสามารถหาได้จากตัวแผนการคุ้มครอง ของบริษัทประกันภัย ที่ท่านซื้อไว้นั่นเอง (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนซื้อ)

ประกันการเดินทาง จำเป็นเมื่อเดินทางห่างไกลเมือง

3.โดนยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าสูญหาย

นอกจากเรื่องของความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่นับเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว ในช่วงระหว่างการเดินทางอาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อ เช่น เที่ยวบินโดนยกเลิก หรือ ดีเลย์ กระเป๋าเดินทางหาย หรือมาไม่พร้อมกัน หรือกระเป๋าไปผิดที่ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เราเสียเวลาและเสียเงินเพิ่มได้ แม้ว่าสายการบินจะมีการชดเชยให้ในระดับต่ำมาก แต่หากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไว้ คุณจะได้รับความคุ้มครอง หรือเงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของประกันที่ได้ทำไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อดีอีกส่วนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเรายามเกิดเหตุฉุกเฉินได้นั่นเอง

ประกันการเดินทางคุ้มครอง โดนยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าสูญหาย

4.คุ้มครองการประทุษร้ายต่อร่างการ การโจรกรรม ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย

นักท่องเที่ยว ต้องพึ่งระมัดระวังเสมอ เมื่อเดินทางออกนอกพื้นถิ่นตนเอง เป้าหมายอันดับต้นๆ เลยคือ “นักท่องเที่ยว” ของเหล่า มิชฉาชีพ เพราะถือว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอ่ มากที่สุด ดังนี้แผนกรรมธรรม์ หลายบริษัทฯ ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้

5.ค่าเบี้ยประกันเดินทาง ไม่แพงอย่างที่คิด

มีแบบให้เลือกหลักๆ 2-3 แบบ

แบบรายเที่ยว

คือเที่ยวไหนก็จ่ายเท่านั้น เมื่อเดินทางแต่ละครั้งจะนับเริ่มวันเดินทางออกจากประเทศไทย และนับวันสุดท้าย เมื่อเดินทางมาถึง เอาจำนวนวันไปคำนวณเบี้ยนั่นเองนะครับ ซึ่งแผนแต่ละแผนก็จะมีการคุ้มครองต่างกัน แต่ถ้าแผนต่ำสุดคุ้มครองตามกำหนดของการยื่นวีซ่าเชงเก้น เที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรป เวลาซื้อก็ระบไปประเทศไหนบ้าง

แบบรายปี

ก็จะคุ้มสำหรับนักเดินทางประจำ ค่าเบี้ยประกันเฉลี่ยแล้วก็จะคุ้มกว่า ซื้อเป็นรายเที่ยว นั่นเอง

เพื่อการศึกษา (บางบริษัทฯไม่มี)

แผนประกันเพื่อการศึกษา ก็ต้องจุดประสงค์ที่ นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปเรียนต่างประเทศ อยู่ห่างไกลพ่อแม่ บ้านเมืองที่เกิด ยามต้องการหาหมอ เจ็บปวด ก็ต้องมีประกันคุ้มครองไว้ ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ต้องพะวงเรื่องความยุ่งยาก และเสียเวลาเล่าเรียน นั่นเอง

เบี้ยประกันการเดินทาง ไม่พงอย่างที่คิด
ศึกษารายละเอียดการคุ้มครอง และดูแผนประกันต่างๆ ที่เราเลือกได้ และเปรียบเทียบการคุ้มครองได้

แนะนำบริษัทประกันภัย เจ้าไหนดีจองออนไลน์ได้เลย

เรามีบริษัทฯ ประกันชั้นนำที่เราซื้อให้ลูกค้าใช้บ่อยๆ ที่น่าเชื่อถือ ลูกค้ามั่นใจได้ อาทิเช่น

บทสรุป ประกันเดินทาง เมื่อรู้เหตุผลแล้ว ต้องซื้อไหม?

จากหัวข้อทั้งหมดที่นำเสนอนี้ เป็นส่วนเรื่องส่วนใหญ่ หรือเป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีสิ่งปลีกย่อยอีกหลายเรื่อง นี่เป็นเหตุผลที่ว่าประกันภัยการเดินทางจำเป็นต้องซื้อไหม ที่เราได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์มาให้คุณได้เห็นภาพและใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งจะเห็นว่าจริงๆ แล้ว เรื่องของประกันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆ บางคนอาจจะมองว่าก็แค่เจ็บป่วยนิดเดียวเดี๋ยวก็หาย แต่บางครั้งสถานการณ์ตรงหน้าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไป เพราะการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ต่างประเทศมันไม่ง่าย และสะดวกเหมือนเมืองไทย เราต้องเสียเวลาและเสียเงิน อาจต้องเจอค่ารักษาแพงเกินคาด อาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่อาจต้องยกเลิกทริปราคาแพงก่อนเดินทาง หรือแม้กระทั่งยกเลิกทริปกลางคันก็มีมาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของเราราบรื่นและวางแผนการเดินทางให้ได้อย่างประทับใจ สบายใจ หากมีอุปสรรคหรือมีความเสี่ยง เราหาคนมาคอยดูแลแทนเรา ลองเปิดใจให้ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ที่ค่าเบี้ยไม่ได้แพงอย่างที่คิด ให้คุณได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกจากบ้านและตลอดทั้งการเดินทางกัน ที่สำคัญคืออย่าลืมศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้งด้วยนะ เราอยากให้มันครอบคุมในสิ่งที่เราต้องการ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ราคาเบี้ยและแผนประกัน คลิกซื้อประกันภัยการเดินทาง