คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
🚞 เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง
✈️สายการบิน Kunming Airlines (KY)
🗓เดินทางช่วง พค.-มิย. 66
🌐ดาวน์โหลดโปรแกรม
PDF
  https://bit.ly/3mAcqmK

ซุปตาร์...หนีห่าว คุนหมิง 4วัน3คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองลี่เจียง
✈️สายการบิน AIR ASIA (FD)
🗓 เดินทางช่วง พค.-ตค.66
🌐ดาวน์โหลดโปรแกรม
PDF ➡️  https://citly.me/d2ut6

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5วัน4คืน
✈️สายการบิน AIR ASIA (FD)
🗓 เดินทางช่วง พค.-ตค. 66
🌐ดาวน์โหลดโปรแกรม
PDF ➡️  https://bit.ly/3LqcRcT